042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

BRA Invest avyttrar vårdfastigheter

Navet har agerat rådgivare till BRA Invest vid försäljningen av två vårdfastigheter i Åstorp respektive Bjuv. Fastigheterna förhyrs av Region Skåne och Praktikertjänst.

Köpare är Svedulf Fastighets AB och transaktionen sker genom bolagsförsäljning. Det åsatta fastighetsvärdet uppgår till ca 45 mkr. Tillträde har skett.