042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Vår kvalitets- & kundstudie genom Regi ger högsta betyget någonsin!

Navet genomför regelbundet kvalitets- och kundstudier, NKI. Undersökningen sker tillsammans med Regi och visar hur Navets kunder upplever företaget och våra tjänster och hur utvecklingen förändras över tiden.

Årets resultat visar att företaget förbättrat sin NKI på samtliga 13 områden som mätts. I den senaste undersökningen som skedde 2013 uppnåddes ett samlat NKI på goda 7,62 på en 10 gradig skala. Årets mätning summerade i en NKI på 8,02.

Högst NKI uppnås på engagemang, strategisk kompetens, tillgänglighet, rådgivningsteamet och affärsnyttan.

Alla dessa områden är högprioriterade i vår vardag och det känns extra kul att vi får våra kunders respons på detta sättet, säger Göran Hellström.