042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Castellum Briggen avyttrar i Malmö

Navet har agerat rådgivare till Castellum Briggen när man nu avyttrar tre fastigheter i området Elisedal i södra Malmö. Total yta uppgår till ca 5 250 kvm.

Försäljningspriset uppgår till 27 miljoner kronor netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader, vilket är i linje med senaste värdering. Köpare är Variant Fastighets AB som är ett privat och lokalt fastighetsbolag inriktat på industri-, lager- och kontorsfastigheter i Malmö och Lund.

Försäljningarna genomfördes som bolagsaffärer och överlämning skedde den 1 juni.