042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet nyanställer och expanderar i Öresundsregionen efter starkt 2015

2015 blev ett tillväxtår för Navet. Omsättningen uppgick till 50 Mkr och resultatet till 2 Mkr. Samtidigt investerade vi för fortsatt expansion i Öresundsregionen och rekryterar sammantaget 10 specialiserade affärskonsulter i Helsingborg och Malmö. 2016 visar på en fortsatt god orderingång.

Med 35 specialiserade affärskonsulter i tre affärsområden bidrar Navet till Bättre affärer för näringsliv och offentlig sektor. I takt med ökad efterfrågan på tjänster har vi anställt fem nya medarbetare i Moustapha el-Houry, Gustav Malm, Darlynna Van och Meisam Shiravand. Samtliga förstärker erbjudandet inom affärssystem. Därtill har Gunilla Månsson anställts som partner och affärsområdeschef för affärsutveckling. Nu pågår rekryteringen av fem ytterligare specialister inom corporate finance, affärsutveckling och affärssystem.

– I takt med ökad kundtillströmning utvecklar vi vår kapacitet att skapa ännu bättre affärer för fler kunder. Med ett starkt 2015 i ryggen och god efterfrågan i Öresundsregionen välkomnar vi nya, skickliga medarbetare som gör Navets tjänster än mer värdefulla, säger Göran Hellström, VD Navet AB.

Under 2015 har Navet haft betydande framgångar med erbjudandet inom affärssystemet Microsoft Dynamics NAV samt inom Business Intelligence.

– Hos Kranpunkten och Stavdal har vi nylanserat Dynamics NAV 2015 med en lösning för att hantera uthyrning. Inom Business Intelligence, med fokus på verktygen Qlik och Qlik Sense, har vi utvecklat applikationer för verksamhetsstyrning till OCAY och Hyresgästföreningen i Sverige. Ett spännande område som kommer allt mer är mobila applikationer som är tätt integrerade med Dynamics NAV. Inom detta område utvecklar vi för närvarande mobilapplikationer till såväl SUEZ som Dogman, säger Anders Claesson, affärsområdeschef.

Under 2015 utsågs Navet till en av Sverige största transaktionskonsulter. Bland nya kunder finns Riksbyggen Sverige. Navet var rådgivare vid förvärvet av tre fastigheter i Höganäs med 47 hyreslägenheter och byggrätt på ytterligare cirka 70 lägenheter. För HSBs räkning sålde även Navet en byggrätt på Mariapark i Helsingborg. Under starten av 2016 var Navet råd-givare till BRA Invest vid försäljning av en bostadsfastighet i Åstorp samt till Hyresbostäder i Malmö vid försäljning av en bostadsfastighet i Förslöv.

För Bravidas räkning genomförde Navet företagsförvärv, genom bla ABEKA El & Kraftanläggningar AB. Därtill var Navet rådgivare vid försäljningen av Bravidas hissverksamhet i Göteborg till Kone.