042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

BrA Invest avyttrar bostäder i Åstorp

Navet har agerat rådgivare till BrA Invest vid försäljningen av bostadsfastigheten Resedan 8 i Åstorp. Köpare är Niro Investment.

Resedan 8 inrymmer 32 moderna bostäder uppförda under 2014. Överlåtelsen sker genom bolagsförsäljning och tillträde sker i februari 2016.

– Avyttringen är ett kvitto på att vår affärsmodell fungerar. Nu ser vi fram emot att tillföra fler moderna bostäder i Åstorp, säger Stefan Andersson, VD för BrA Invest.

– Det finns goda affärsmöjligheter i den aktuella typen av orter, vilket allt fler verkar inse. Bland intressenterna fanns såväl lokala som nationella aktörer, kommenterar Dan Hansson, projektledare för Navet.