042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Riksbyggen i bytesaffär med Diös

Navet har biträtt Riksbyggen med due diligence i samband med att man gör en större bytesaffär med Diös.

Affären innebär att Riksbyggen och Kommunal förvärvar elva fastigheter om totalt 39 800 kvm från Diös med i huvudsak bostäder. Åtta är belägna i Östersund och tre i Umeå. De årliga hyresintäkterna uppgår till ca 35 Mkr och vakansen är försumbar. Fastighetsvärdet uppgår till 321 Mkr.

Samtidigt har Diös Fastigheter förvärvat tre centrala kommersiella fastigheter om 14 260 kvm. Den totala ytan består av 19 procent bostäder och 81 procent kommersiella fastigheter. De tre största hyresgästerna är Östersunds kommun, Sportsgym i Östersund och Ramböll i Umeå. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 16 mkr och vakansen är försumbar. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 149 Mkr.

Tillträde i båda affärerna sker den 30 december.

– Inom Riksbyggen har vi en tydlig målsättning att utöka vårt bestånd av bostadsfastigheter. Östersund är en ort som vi känner väl och tror på, säger Carl-Johan Hansson, chef för Affärsområde Fastigheter på Riksbyggen.