042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Tre nya medarbetare till kontoret i Helsingborg

Navet expanderar och förstärker organisationen för fortsatt tillväxt utifrån en ökad efterfrågan av samtliga våra tjänster.

-Som ett led i vår expansion förstärker vi vårt affärsområde Affärssystem med två nyutexaminerade medarbetare from den 1 september. Vi hälsar Darlynna Van, högskoleingenjör och Gustav Malm, systemvetare, välkomna till oss säger Anders Claesson, Affärsområdeschef.

Gunilla Månsson tillträdde i augusti en affärsdrivande roll inom affärsområdet Affärsutveckling. Gunilla har en bakgrund bl.a. som CFO på Gullbergs Kontorscenter AB (numera OCAY AB), Willab AB och Friends Arena AB och kommer att arbeta som projektledare samt from 1 oktober som affärsområdeschef för vårt affärsområde Affärsutveckling.

– Under hösten kommer Navet fortsatt att rekrytera och då framförallt inom vårt tredje affärsområde, Corporate finance, med placering i Malmö, säger Göran Hellström, CEO.