042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet leder seminarium på Business Arena Malmö den 7maj

Den 7  maj är det dags för en ny upplaga av Business Arena Malmö som arrangeras av tidningen Fastighetsnytt. Årets upplaga kommer arrangeras i helt nybyggda Malmö Live. Programmet innehåller som vanligt flera intressanta seminarier. Ett av dem är helt inriktat på Helsingborg som region och kommer att modereras av Navet genom Göran Hellström.

Helsingborg är en förebild i många avseenden. Staden ligger i framkant, inte bara genom sitt fria wifi, utan också genom sina många stadsbyggnadsprojekt, exempelvis HH-förbindelsen, H+, DrottningH och Oceanhamnen. Staden är även framgångsrik vad gäller bostadsbyggande. Kommunen bygger snabbt, har hög inflyttning och låg utflyttning. Hur ser investeringsmöjligheterna ut i stadens pågående stadsbyggnadsprojekt och vilka är det största pådrivande aktörerna. Detta och mycket mer kommer behandlas under seminariet.

Deltager på seminariet gör Jakob Karlsson, Vd på K-fastigheter, Magnus Skiöld, Vd på Midroc Property Development, Jonas Hansson, Vd på AB Helsingborgshem, Ola Svensson, Regionchef på Rikshem, Claes Malmberg, Chef Näringslivsutveckling på Helsingborgs Stad samt Björn Bensdorp-Redestam, Detaljplanechef på Helsingborgs stad.