042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet stärker sin satsning i Malmö-Lund

Efter drygt 25 års verksamhet som aktiva affärskonsulter med huvudkontor i Helsingborg stärker Navet nu sin satsning i Malmö-Lund.

Navet är etablerade med kontor i Malmö Börshus sedan december 2010 och sedan 2011 har Navet även ett representationskontor i Medicon Village i Lund. Med dessa enheter och resurserna i Helsingborg får nya kunder tillgång till drygt 30 specialister inom Corporate Finance, Affärsutveckling och Affärssystem.

–       Utvecklingen och affärsvolymerna stärks successivt i hela Öresundsregionen och vi känner att tillfället är väl valt för en tyngre representation och närvaro i Malmö-Lund säger Navets Vd Göran Hellström. Expansionen beräknas ske utifrån organisk tillväxt.

Avstånden krymper verkligen inom Öresundsregionen och talande nog avhölls Navets årsstämma i Danmark den 13 mars. Styrelsen utökades med Anna Nordström Carlsson. Anna är i vardagen ordförande för den nybildade skånska kommunikationsbyrån FEW i Malmö och sedan tidigare styrelseordförande för Film i Skåne samt styrelseledamot i MFF och Media Evolution. Utöver detta är Anna även mjölkbonde på familjens gård på Bjärehalvön där familjen bedriver ekologisk mjölkproduktion.

Anna tillför Navet ytterligare gedigen kunskap om strategisk kommunikation och affärsutveckling där Navet som helhetsleverantör för bättre affärer utgör en bra utgångspunkt för vidareutveckling. Anna har genom sin egen yrkesbana medverkat i att framgångsrikt konsolidera och stärka de företag hon arbetat med, bl.a som Vd för Scandvision.

–       Varje ägarlett företag söker efter kompetenta styrelseledamöter som kan bidra med kunskap och insikt i områden som vi inte själva har. Allt sedan Navet tog steget att etablera en styrelse med professionella styrelseledamöter har vi konstaterat vikten och nyttan av detta. I samband med vår stärkta satsning i Malmö-Lund regionen passar Annas profil mycket bra, säger Göran Hellström.

–       Jag lärde känna Anna när vi som kolleger drev ledande kommunikationsbyråer i Malmö. Det är inspirerande att nu samarbeta för att ytterligare stärka utvecklingen för ett och samma bolag, säger Ulf Strömqvist, Styrelseordförande.

–       Att få möjlighet att arbeta i Navets styrelse känns både inspirerande och spännande. Jag ser mycket fram emot att vara en del av att utveckla Navet ytterligare på den skånska marknaden då den här regionen är på tillväxt och där Navet med sina specialister har en mycket hög trovärdighet att vara en del av denna, säger Anna Nordström Carlsson, Styrelseledamot.

Navets styrelse innefattar härefter, Ulf Strömqvist, Pär Abrahamson, Anna Nordström Carlsson, Göran Hellström, Mats Mårtensson och Jonas Wikström.