042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet fortsätter sitt engagemang för kvinnor och barn i Swaziland

Navet har deltagit i Club Swazi’s andra sammankomst den 25/2, arrangerat av medlemsföretaget Delvator i Eslöv. Syftet med Club Swazi är att stödja kvinnor i Swaziland så att de kan skapa en hållbar sysselsättning för att försörja sig och sina barn, speciellt där mannen inte längre finns. Målet är att på detta sätt ge en drägligare tillvaro till minst 10.000 barn, genom att stödja och hjälpa 2.500 mammor.

Navet bidrar genom sitt engagemang och med ekonomiskt tillskott till verksamheten.