042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Bravida förvärvar ABEKA – Navet rådgivare

Bravida har tecknat avtal om att förvärva ABEKA El & Kraftanläggningar AB med säte i Nyköping. ABEKA arbetar med elkraftanläggningar från 0,4 till 400 kV. Företaget har 39 anställda och omsatte år 2013 188 miljoner kronor. Med förvärvet kompletterar Bravida sitt erbjudande med kompetens inom elkraftstjänster på en högspänningsmarknad, något man inte arbetat med tidigare. Bravida tillsammans med ABEKA kan nu erbjuda tjänster i hela elkraftsnätet; från kraftkällan i hela kraftnätet ut till vägguttag.

ABEKA utför tjänster vid exempelvis installation av elanläggningar, konstruktion av kraftstationer, drift och underhåll av kraftstationer och elnät samt byggnation av transformatorstationer. Vanliga kunder till ABEKA är eldistributörer, nätägare, vindkraftsparker, kommuner och tung industri.

– Det känns väldigt inspirerande att bli en del av Bravida som har en stark tillväxt. Vi behöver Bravidas storlek och kompetens för att ta nästa steg och fortsätta utvecklas. Vi och Bravida kompletterar varandra väl för att kunna erbjuda kunden en komplett leverantör av elkraft, säger ABEKA:s vd Håkan Oscarsson.

– Det är en unik position som Bravida skaffar sig på den svenska marknaden i och med förvärvet, med möjligheter till en stark tillväxt, säger Filip Bjurström, divisionschef Bravida division Stockholm.

Tillträde är planerat till 26 mars.

Navet har agerat exklusiv rådgivare till Bravida i samband med hela förvärvsprocessen.