042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Dynamics NAV ohotad produkt för segmentet 50-200 anställda

Efter att Microsoft för några år sedan valde att skrota projektet Green med planer på sammanslagning av Microsoft Dynamics AX och NAV till ett gemensamt system har investeringarna i Microsoft Dynamics NAV mångfaldigats och resulterat i att Microsoft Dynamics NAV gjort ett segertåg över världen och idag framstår som en nästan ohotad produkt för segmentet 50-200 anställda. Sedan 1 år tillbaka kan Microsoft Dynamics NAV även distribueras som en molntjänst.

Även om andra affärssystem är starka i Sverige och har en trogen kundgrupp så kommer den fortsatta tillväxten för Microsoft Dynamics NAV att minska dessa leverantörers marknadsandel om vi blickar framåt 5-10 år.

Microsoft är således successivt på väg att få dominans bland de mindre/medelstora företagen.

Microsoft Dynamics NAV är med andra ord gjord för att möta världen som den ser ut idag och imorgon och precis vad många små och medelstora företag efterfrågar.

Vi på Navet har nyligen implementerat den senaste versionen av Dynamics NAV 2015 i Microsofts molntjänst Azure tillsammans med Office 365 hos flera av våra kunder. Systemet är enkelt att implementera och har ett välbekant gränssnitt som gör det smidigt för medarbetarna att snabbt tillämpa produkten. Gentemot äldre versioner har användarupplevelsen i Dynamics NAV 2015 förbättrats avsevärt, med effekten att användare snabbare kommer igång och på så sätt blir mer produktiva. Välkommen till Bättre affärer med Navet och Microsoft!