042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Briggen förvärvar på Väla Södra i Helsingborg

Navet har agerat exklusiv rådgivare till säljaren, JKAB Arkitekter, i transaktionen där Briggen, ett företag i Castellumkoncernen, förvärvar fastigheten Grusgången 2 i Helsingborg. Den förvärvade fastigheten är uppförd 1991 och består av dels en kontorsdel i tre våningar och dels en kombinerad kontors- och lagerdel i ett plan. Total yta uppgår till ca 2 800 kvm. Fastigheten är belägen i Väla Södra industri område, där Briggen redan är starkt representerad med ett flertal fastigheter. Den aktuella fastigheten kompletterar Briggens befintliga fastighetsbestånd och är fullt uthyrd. Hyresgästerna är verksamma i ett brett spektra av branscher.

Transaktionen som sker genom en bolagsaffär uppgår till ca 22 Mkr efter avdrag för latent skatt om ca 0,8 Mkr.

– Fastighetens utmärkta läge på Väla Södra lockade ett flertal intressenter. Vi är stolta över att ha representerat säljaren och kan konstatera att såväl intresset som värdeutvecklingen på Väla Södra är fortsatt god, säger Marcus Crona, projektledare och Senior Associate på Navet.