042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Wihlborgs förvärvar för 151 Mkr på Berga i Helsingborg

Navet har agerat rådgivare till säljaren Per Eivind Skeid (via bolag) i transaktionen där Wihlborgs Fastigheter AB genom en bolagsaffär förvärvar tomträtten Kroksabeln 12 för 151 Mkr.

Fastigheten är belägen på ett mycket gott kommunikationsläge på Berga industriområde i norra Helsingborg och innehåller en modern lager- och kontorsfastighet på 15 000 kvm. Tomtytan ca 30 000 kvm. Tillträde sker under första kvartalet 2015. Genom förvärvet stärker Wihlborgs sin position som den största fastighetsägaren i Helsingborg.

Säljaren som ägt fastigheten sedan 2004 har sedan dess genomfört genomgripande renoveringar och ombyggnader. Samtliga lokaler har en modern och ändamålsenlig utformning. Likaså är den tekniska standarden hög. Hyresgästerna är verksamma inom ett brett spektra av branscher.

– Fastigheten ligger strategiskt på Berga och ett flertal intressenter deltog i försäljningsprocessen. Vi är stolta över att ha representerat säljaren och kan konstatera en fortsatt god värdeutveckling på Berga, säger Martin Larsson, projektledare och partner på Navet.