042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet rådgivare till Ohlssons i förvärv

Ohlssons AB, verksamt inom bl.a. återvinning, hushålls- och industrirenhållning och transporter förvärvar rörelsen i Sydspol AB. Genom affären tar Ohlssons AB tar över samtlig personal, alla fordon och där tillhörande utrustning och samtliga kunder. Genom förvärvet stärker Ohlssons sitt erbjudande inom fastighetsservice, rörfilmning och tryckprovning

Övertagande sker den 1 januari 2015. Övertaget omfattar ca 50 anställda och 40 fordon. Verksamheten som tas över omsätter cirka 70 miljoner per år. Rörelsen kommer framöver att drivas under varumärket Ohlssons AB.

Navet har agerat exklusiv rådgivare till Ohlssons AB i transaktionen.