042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet AB tecknar ramavtal med AB Trelleborgshem

Navet tecknar ramavtal med AB Trelleborgshem avseende fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering inklusive strategisk transaktionsrådgivning. Den totala möjliga avtalstiden är fyra år.

AB Trelleborgshem är ett allmännyttigt bostadsföretag, grundat 1950, som äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Trelleborgs kommun. Förvaltningen omfattar ca 1850 st bostäder och ca 115 st lokaler.