042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet slutför försäljningsuppdraget för AB Helsingborgshem avseende fem fastigheter i Laröd

Som ett led i Navets uppdrag som exklusiv transaktionsrådgivare till AB Helsingborgshem slutfördes i juni försäljningsuppdraget av totalt fem fastigheter i Laröd. Samtliga har avyttrats till nybildade bostadsrättsföreningar.

Fastigheterna består av radhus och kedjehus och bedömdes väl lämpade för ombildning och flera intresseanmälningar förelåg från de boende.

Under sommaren 2013 informerades berörda hushåll om försäljningsprocessen och det första överlåtelseavtalet tecknades i mars 2014. Härefter har ytterligare fyra överlåtelser skett och totalt ombildades 120 lägenheter.

– Det är glädjande att intresset varit så pass stort för att förvärva sitt boende. AB Helsingborgshem äger fortsatt ett hundratal hyresrätter i Laröd vilket säkerställer att det även i framtiden erbjuds olika boendealternativ, säger Jonas Hansson, VD för AB Helsingborgshem.