042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

AB Ängelholmshem avyttrar fastigheter med Navet som rådgivare

AB Ängelholmshem har avyttrat två bostadsfastigheter i Ängelholm respektive Skälderviken i nordvästra Skåne. Navet har agerat rådgivare till AB Ängelholmshem genom hela processen.

Båda fastigheterna, som är fullt uthyrda, har förvärvats av två väletablerade lokala fastighetsägare. I Ängelholm har fastigheten Mars 1 bestående av 48 lägenheter i tre huskroppar förvärvats av Melin Förvaltnings AB. Fastigheten Riggen 1-3 i Skälderviken som består av 43 lägenheter och två lokaler har förvärvats av Förvaltnings AB Leeman & Olsson.

– Försäljningen är ett led i vår strategi att fortsatt utveckla Ängelholmshems fastighetsbestånd, såväl genom nyproduktion av attraktiva hyresrätter som genom renovering av befintliga byggnader. Förutom en smidig försäljningsprocess gläds vi åt ett stort intresse för att förvärva bostadsfastigheter i Ängelholm, säger Benth Jensen, VD vid AB Ängelholmshem.