042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet tecknar ramavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad genomförde under vintern 2014 en upphandling avseende Corporate Finance/M&A. Navet vann upphandlingen och har nu tecknat ett tvåårigt ramavtal med Helsingborgs Stad för de avsedda tjänsterna.