042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Riksbyggen blir delägare i 7-Fast AB

Navet har agerat transaktionsrådgivare till Riksbyggen när de nu blir delägare i det lokala fastighetsförvaltningsbolaget 7-Fast AB i  Borås. Genom affären stärker de två företagen sin position på den lokala marknaden inom framför allt fastighetsservice och teknisk förvaltning. Kunderna i de båda bolagen kommer att märka av förändringen genom att de får tillgång till ett bredare utbud av tjänster och service än tidigare. De två bolagen kommer att fortsätta verka under respektive varumärken men i fortsättningen samutnyttja resurser på ett effektivare sätt, t. ex. vad gäller administration och lokaler.

De nuvarande ägarna i 7-Fast AB kommer att kvarstå som delägare och arbeta kvar i verksamheten som tidigare samt även ingå i den nya gemensamma styrelsen, som i övrigt kommer att bestå av representanter från de båda bolagen. Affären innebär gemensamma möjligheter till positiv förändring och utveckling.

Navets uppdrag har bestått av bl.a. transaktionsrådgivning och due diligence.