042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Helsingborgshem ombildar till bostadsrätter

stigladret2_web

En av AB Helsingborgshems fastigheter i Laröd i utkanten av Helsingborg har nu sålts till en nybildad bostadsrättsförening som kommer ombilda hyreslägenheterna till bostadsrätter. Fastigheten som består av 23 lägenheter innehåller både radhusbebyggelse och ett flerbostadshus. Köpeskillingen uppgår till 33 Mkr.

Ytterligare av Helsingborgshems fastigheter i Laröd är aktuella för försäljning och de boende i dessa är till övervägande del positiva till en ombildningsprocess.

Navet har agerat rådgivare till AB Helsingborgshem i affären. Detta som en del i det uppdrag som Navet vann genom en offentliga upphandling under vintern 2013.