042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet rådgivare till Skanska Hyresbostäder

Skanska Hyresbostäder AB som är ett helägt dotterbolag till Skanska AB utvecklar, bygger och förvaltar hyresrätter i attraktiva områden på den svenska marknaden. Man är med i hela kedjan, från idé till färdigt hus. Utveckling sker både för intern förvaltning, men även för externa fastighetsägare.

Under hösten erhöll Navet uppdraget från Skanska Hyresbostäder AB att sälja projektfastigheten Måseskär 1, belägen i Rydebäck söder om Helsingborg. På fastigheten producerar Skanska 40 hyresrättslägenheter, med en total boarea om ca 3100 kvm. Projektet är ett av tre som bolaget för närvarande utvecklar i Helsingborg.

Strax innan jul tecknades överlåtelseavtal med en köpare, det Helsingborgsbaserade bolaget Fastighets AB Exxit. Affären genomförs i bolagsform och köparen tillträder bolaget under våren 2015.

Fastighets AB Exxit är ett privatägt fastighetsbolag, som endast äger hyresfastigheter. Bolagets fastighetsbestånd är koncentrerat till Ängelholm, Helsingborg och mellanskåne.