042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet biträder AB Helsingborgshem i bostadsrättsombildning

AB Helsingborgshems styrelse har beslutat att erbjuda hyresgästerna i en fastighet i stadsdelen Laröd i Helsingborg möjligheten att ombilda till bostadsrätter. Erbjudandet är en del i AB Helsingborgshems strategi om att frigöra kapital för att fortsätta storsatsningen på ny- och ombyggnation. Navet har i enlighet med tidigare vunnen offentlig upphandling uppdraget att biträda AB Helsingborgshem som rådgivare genom processen.

Helsingborgshem är en betydande fastighetsägare i Laröd och förvaltar i dagsläget drygt 400 hyreslägenheter.  Efter ett styrelsebeslut står det nu klart att de boende i en fastighet (Stiglädret 2, totalt 23 lägenheter) i Laröd erbjuds att ombilda till bostadsrätter.

– Att ge hyresgästerna möjligheten att ombilda till bostadsrätt är ett sätt för oss att möta behovet av kapital framöver. Samtidigt ser vi positivt på att vi utifrån stadsdelens förutsättningar kan erbjuda en variation av såväl upplåtelseformer som boendealternativ i våra stadsdelar. Nu är det är upp till hyresgästerna att visa om intresse finns, kommenterar Kristian Anderson, ordförande i Helsingborghems styrelse.

För en tid sedan genomförde Helsingborgshem en försäljning av totalt 865 lägenheter till bostadsföretaget Rikshem. Redan då öppnade man för att fler försäljningar kan tillkomma. Det senaste beslutet innebär en möjlighet för att totalt en tredjedel av lägenheterna i Laröd ombildas till bostadsrätter. Andelen motsvarar ungefär den mängd nyproducerade lägenheter som företaget har tillfört området under de senaste åren.

– Vi har tillsammans med Navet AB gjort en analys av fastigheter som utifrån ekonomiska- och fastighetstekniska faktorer lämpar sig för ombildning. Samtidigt är det av stor vikt att hyresrätten som boendeform även fortsättningsvis finns representerad i området. Därför väljer vi att endast erbjuda den här möjligheten i ett urval av fastigheter, fortsätter Kristian Anderson.

För att de intresserade ska tillförsäkras en professionell process ska ombildningsprocessen genomföras steg för steg. Tidplanen för ombildningen är på ungefär ett halvår och innan dess ska en intresseanmälan ha kommit in för att processen ska fortgå.