042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

AB Helsingborgshem i storaffär med Rikshem

AB Helsingborgshem säljer nu 15 av sina fastigheter med 865 lägenheter belägna i stadsdelarna Elineberg, Stattena och Eneborg till bostadsbolaget Rikshem som ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till ca 720 Mkr. Navet AB har agerat rådgivare till AB Helsingborgshem genom hela affären.

Navet AB erhöll i mitten av februari i år, efter en LOU upphandling, uppdraget att biträda AB Helsingborgshem som exklusiv rådgivare avseende fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering de kommande åren. Uppdraget innefattar en helhetslösning som täcker hela AB Helsingborgshems framtida behov av avyttring av fastigheter.

Affären som blev klar den 27 juni är ett steg i AB Helsingborgshems process att leva upp till de mål som ägaren Helsingborgs Stad satt upp.

– Helsingborg är en expansiv stad och vi har ett tydligt uppdrag från våra ägare att bidra till stadens positiva utveckling. De närmaste åren ska vi bygga 1200 nya hyresbostäder samtidigt som vi renoverar 1600 av våra befintliga. Försäljningen av de aktuella fastigheterna ger oss en del av det kapital som vi behöver för att kunna satsa framåt, säger Helsingborgshems VD Jonas Hansson.

Tillträdet av fastigheterna är planerat till tre tillfällen, med det första den 1 november.

– Processen fram till avtalsskrivande har varit intensiv och det är tydligt att intresset för bostäder på bra lägen i Helsingborg är mycket stort på marknaden. Intressenterna till de avyttrade bestånden har varit såväl nationella som lokala aktörer. Det uppnådda försäljningsvärdet kommer fortsatt att stimulera aktörer att investera i Helsingborgsmarknaden, säger Anders Hedenskog, partner på Navet AB.