042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Moccamaster skapar ny distribution i USA med Microsoft Dynamics NAV

I en satsning på USA-marknaden skapar Moccamaster ett nytt bolag för distribution av produkterna i USA. Eftersom det redan finns en väl fungerande lösning i de nordiska länderna baserad på Microsoft Dynamics NAV beslutade man att bygga det nya företaget på den plattform som Navet levererat. Logistik kommer precis som i Norden att hanteras av en partner, och för den inledande uppbyggnaden av bokföring och administration har Export­rådet i Chicago och San Francisco anlitats. För att tillgodose USA-specifika behov och utbildning har ett samarbete med en amerikansk Microsoft Dynamics NAV-partner etablerats. Systemet inklusive försäljning på webben är driftsatt och i nästa etapp kommer elektronisk orderhantering mot logistikcentrat utvecklas. Detta är inte första gången Navet har fått tillfälle att hjälpa våra kunder i globala sammanhang. Sedan tidigare arbetar vi med Jokab Safety, SIA Home Fashion och Qliktech. Sven Gewert, CFO på Moccamaster har varit ansvarig för projektet:

– Det visade sig att vi kan använda Microsoft Dynamics NAV i stort sett utan ändringar för den amerikanska marknaden, vilken har gjort att vi nu kunnat etablera en verksamhet rekordsnabbt och vi har kunnat återanvända mycket logik som redan finns i de övriga bolagen. Dessutom med en mycket god kostnadskontroll. Vårt nära samarbete med Navet har gjort detta möjligt.