042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet tecknar samarbetsavtal med Collector

Navet är idag väletablerade affärskonsulter inom transaktioner, strategisk rådgivning och analys, affärsutveckling och affärssystem. För att kunna bistå sina kunder ytterligare med finansiering har Navet tecknat ett samarbetsavtal med Collector inom fastighetsfinansiering.

”Det föreligger en ökad efterfrågan bland våra fastighetskunder avseende kompletterande finansiering mellan eget kapital och banklån. Collectors upplägg utgör ett väldigt bra komplement för oss i samband med större fastighetstransaktioner på attraktiva marknader”, säger Göran Hellström CEO på Navet.

”Efterfrågan på fastighetsfinansiering har hittills varit stark och vi räknar med en fortsatt god utveckling. Samarbetet med Navet kommer att förstärka den trenden ”, säger Johan Möller, ansvarig för Collector Fastighetslån

”Vi har en lång och god relation med Collector och därför är det väldigt naturligt för oss att välja ett utökat samarbete med just dem kring en nisch där deras kunskap och erfarenhet kommer mycket väl till pass”, säger Göran Hellström.

Fakta om Collectors fastighetslån
Sedan 2012 erbjuder Collector fastighetsfinansiering främst inriktad på toppfinansiering efterställd senior bankfinansiering. Collector har stor erfarenhet och kunskap vad gäller kommersiella- och hyresfastigheter och är väletablerade på marknaden med tjänster för fastighetsbranschen.

Med denna kunskap och erfarenhet erbjuder Collector olika former av finansieringslösning för fastigheter inom storstads- och tillväxtområden i Sverige.

Mer info finns på www.collector.se/fastighetslan