042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet redovisar rekordomsättning 2012

För första gången under Navets snart 25-åriga historia redovisas en omsättning i koncernen på över 50 Mkr för 2012. Resultatet redovisas till 2,8 Mkr.

Under året har Navets omfattande verksamhet inom strategisk rådgivning och analys samt affärssystem varit framgångsrik med flera nya intressanta kunder. Transaktionsmarknaden avseende framförallt fastighetstransaktioner var mindre framgångsrik för Navets del medan övriga bolagstransaktioner hade en god utveckling.

Ett större internt projekt färdigställdes avseende Navets positioneringsplattform. Samtidigt skedde ett antal marknadsevent som presenterade Navets slogan ”Bättre Affärer”. Såväl hemsidan som Navets uppskattade kundtidning fick en rejäl översyn och grunden är nu lagd för en fortsatt expansion i Sverige.