042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Dan Hansson erhåller auktorisation

Navets medarbetare Dan Hansson har av Samhällsbyggarna/ASPECT erhållit titel som auktoriserad fastighetsvärderare. Dan Hansson har en bakgrund som fastighetsanalytiker och arbetar sedan februari i år på Navets kontor i Malmö.

– Dan är en viktig rekrytering som ytterligare kompletterar Navets starka erbjudande om ett komplett tjänsteutbud inom fastighetsrådgivning. Genom Dan stärker vi vår närvaro och kompetens i Öresundsregionen ytterligare, säger Anders Hedenskog.

Navet har nu två medarbetare med titeln auktoriserad fastighetsvärderare. Förutom Dan Hansson innehar även Bengt Wedin titeln sedan flera år.