042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet AB anlitas av AB Helsingborgshem avseende transaktioner och värdering

AB Helsingborgshem har slutfört sin omfattande LOU upphandling av Ramavtal avseende fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering. Uppdraget innefattar en helhetslösning som täcker hela AB Helsingborgshems framtida behov av avyttring av fastigheter. Försäljningsvolymen uppgår till ett bedömt marknadsvärde motsvarande ca 1 Mdr fram till 2015.

Navet AB tilldelades uppdraget i mitten av februari och har sedan dess tecknat uppdragsavtal.

AB Helsingborgshem äger och förvaltar drygt 12.300 bostadslägenheter och knappt 900 lokaler i Helsingborgs kommun. En bedömning av det totala marknadsvärdet visar vid årsskiftet 2011/2012 ett värde på knappt 10,2 miljarder exklusive nyproduktion.

AB Helsingborgshem går nu in i en tillväxtperiod där i genomsnitt 300 bostadslägenheter skall nyproduceras och 400 byggas om under en fyraårsperiod. För att bibehålla bolagets soliditet kommer delar av fastighetsbeståndet att avyttras.