042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Nya delägare i Skottorps Mejeri AB

Skottorps Mejeri AB bedriver mejeriverksamhet i form av tillverkning, marknadsföring och försäljning av hårdost från det egna mejeriet i Skottorp utanför Båstad. Skånemejerier har tidigare varit näst största delägare med 45% av aktierna. Skånemejerier har dock valt att avyttra sin andel och efter en tids förhandlingar nåddes en överenskommelse att avyttra aktierna till övriga befintliga aktieägare samt två privatpersoner med stark lokal förankring. Mejeriet ägs efter affären till en fjärdedel var av Staffan Påhlsson, Peter Ahlberg, Lars-Inge Gunnarsson samt Ingmarie Müller-Uri.

På kort sik satsar mejeriet på närmarknaden från Växjö  öster, Malmö i söder till Göteborg i norr. På längre sikt vill bolaget ta sig an Stockholmsområdet.

Navet AB har agerat rådgivare till köparna.