042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet redovisar rekordomsättning och resultat för 2011

Navet tangerade 50 Mkr i omsättning för det gångna året 2011 och redovisade ett resultat på 3,4 Mkr.

Navets verksamheter inom strategisk rådgivning och analys fortsätter att expandera jämte transaktionsrådgivning såväl inom fastighetssegmenet som ägarledda företag inom flera olika branscher.

Genom våra fyra välbelägna kontor i Sverige täcker vi den svenska marknaden. Vi följer härutöver våra svenska kunder utomlands.