042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet bjuder in investerare till torrhamnsprojektet i Helsingborg Business Region

Navet har under vintern arbetat fram ett informationsmaterial avseende etablering av en torrhamn i regionen, Dryport HBR. Nyligen har Navet skickat ut inbjudningar till ett antal fastighetsutvecklare och projektet blir därmed offentligt. Navets uppdragsgivare är Helsingborg Business Region och Navets projektledare är Anders Hedenskog.