042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Gullbergs förvärvar KM Pack

Gullbergs Sverige AB har köpt samtliga aktier i KM Pack i Helsingborg AB, ett familjeföretag som säljer emballage och förbrukningsartiklar till bland annat livsmedelsbutiker.

KM Pack har tolv anställda, omsätter cirka 40 miljoner kronor och är beläget mellan Ängelholm och Helsingborg. Affären är ett typexempel på ett lyckat generationsskifte där samtliga anställda i bolaget, utom tidigare ägaren Bertil Henrysson och hans fru Ann-Liss Henrysson som går i pension, stannar kvar i verksamheten. Ett antal nya säljare ska omgående rekryteras, i övrigt sker inga personalförändringar.

I och med förvärvet har Gullbergskoncernen cirka 260 medarbetare och en årsomsättning på drygt 625 miljoner kronor.

Navet har agerat rådgivare till Gullbergs genom hela förvärvsprocessen.