042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

SITA förvärvar del av bolag i Norrköping

SITA har förvärvat en tredjedel av Spol & Industriservice AB. Företaget som har sin bas i Norrköping kommer att stärka SITAs positioner i Östergötland ytterligare och möjliggöra en utveckling av tjänsteutbudet när det gäller exempelvis högtrycksspolning och slamsugning.

Från och med 29 december äger SITA en tredjedel av Spol & Industriservice. Övriga delar ägs av CORVARA Industri- och Skadeservice samt Lars Strandstedt som grundat Spol & Industriservice. Alla tre parter äger lika stor del av bolaget.

Förvärvet innebär att SITA nu får ett komplett tjänsteutbud i detta geografiska område och kan erbjuda tjänster som man tidigare inte haft samma möjlighet till.

Spol & Industriservice grundades av Lars Strandstedt 2002. Kärnverksamheten är högtrycksspolning och slamsugning men de erbjuder även besiktning av tankar, rörinspektioner, saneringar med mera. Bolaget omsätter 20 miljoner kronor årligen och sysselsätter idag 18 anställda. Spol & Industriservice har tio fordon varav sju är ADR certifierade.

Navet har agerat rådgivare till SITA vid förvärvet.