042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Anders Hedenskog chef för Navet AB i Malmö

Navet har rekryterat Anders Hedenskog som chef för Malmökontoret. Anders kommer i sin rolll att ansvara för vidareutveckling av Navets etablering i Malmöregionen som påbörjades i och med inflyttningen till Malmö Börshus vid årsskiftet. Inledningsvis kommer fokus att vara transaktioner och fastgiehstutveckling för att succesivt breddas till Navets samtliga kompetenser.

Anders är jur kand och har en gedigen bakgrund inom transaktioner och fastighetsutveckling från Skanstornet AB, JLL AB och Volito Fastigheter AB. Anders Hedenskog kommer närmast från en befattning som Vd i Bygg-Fast Projekt AB samt regionchef i syd.

“Navets totala kompetenser står i en klass för sig och expansionsviljan och entreprenörsandan är påtaglig vilket gör utmaningen extra intressant”, säger Anders Hedenskog.

“Anders innebär en väldigt strategisk rekrytering för oss och vi ser fram emot en kraftigt ökad närvaro i den lokala marknaden och därmed en fortsatt lyckosam etablering av vårt Malmökontor”, säger Göran Hellström, CEO i Navet.

Navet expanderar på samtliga etableringsorter och inom samtliga kompetensområden och Malmöregionen är en prioriterad marknad framöver med sikte även på den danska närmarknaden.

Anders kommer att utgå från Malmökontoret i Malmö Börshus och börjar sin anställning under december. Anders har samtidigt utnämnts till partner.