042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Platzer förvärvar GP huset i Göteborg av Stampen AB

Under juli månad genomfördes en av de intressantaste fastighetsaffärerna i Göteborg. Det anrika GP-huset, i direkt anslutning till centralstationen, såldes av Stampen AB till Platzer Fastigheter AB.

Fastigheten omfattar ca 14.700 m2 kontor samt drygt 200 parkeringsplatser och är i princip fullt uthyrd. Under de kommande åren planeras stora förändringar inom närområdet då bla det nybyggda Clarion Hotel Post Hotel öppnar. Härutöver planeras en ny bangårdsförbindelse.

Stampen-gruppen fullföljer därmed sin strategi att avyttra sina driftsfastigheter. Navet har haft glädjen att agera rådgivare under hela denna resan.

Platzer Fastigheter är en stor lokal ägare med långsiktiga ambitioner.