042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Göran Hellström utsedd till ny Vd

Göran Hellström har åter utsetts till Vd i samband med Navets fortsatta expansion i Sverige. Samtidigt har management stärkts genom att till vice Vd utse Johan Lindell och Mats Mårtensson. Johan Lindell ansvarar för sitt favoritområde marknad som innebär intern coachning kring konsten att göra affärer. Mats Mårtensson tar ansvar för IT och HR utifrån Navets egna behov. Genom Mats arbete skall vi bl.a. tillförsäkra oss om att vi är den attraktivaste arbetsgivaren inom våra kompetensområden framöver.

Dessa stabsfunktioner är tillikauppgifter och både Johan och Mats arbetar även i fortsättningen tungt i verksamheten där Johan är affärsområdeschef för Fastighetsrådgivning och Mats senior rådgivare inom Affärssystem.

Anders Claesson har utsetts till ny afärsområdeschef inom Affärssystem och kommer att leda den verksamheten i vår fortsatta expansion som partner till Microsoft Business Systems.