042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet deltagare i Öresund Executives

Nätverket Öresund Executives är bildat på initiativ av Sparbanken Öresund. Medlemmar i nätverket är Öresundsföretag som aktivt vill medverka till samhällsutveckling och företagande både i Öresundsregionen och globalt.

Nätverket skall bla driva ett gemensamt CSR-projekt som syftar till att få igång företagande och entreprenörskap i ett av världens fattigaste länder, Swaziland. Den världsomspännande hjälporganisationen Hand in Hand har hjälpt över 600.000 fattiga kvinnor världen över att lära sig om företagande och entreprenörskap.

Härutöver kommer nätverket att ge medlemmarna inspiration, ökad kunskap och möjlighet till idéutbyte med andra beslutsfattare inom näringslivet och politiken, från Båstad i norr till Trelleborg i söder.

På ett uppstartsmöte i Malmö på Onsdagskvällen den 4 maj överräckte Öresund Executives en gåva på 200.000 USD till Hand in Hand projektet i Swaziland.

Navet är glada och stolta att delta i detta nätverk.