042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet rådgivare till Gullbergs i nytt förvärv

Gullbergs Kontorscenter AB etablerar sig i Stockholm och Mälardalen genom att förvärva Företagsvaruhuset i Uppland AB.

Företagsvaruhuset har idag kontorsvarubutiker på tre orter, Upplands-Väsby, Uppsala samt Järfälla. Företaget omsätter 27 mkr och har 13 anställda.

Gullbergs, med huvudkontor och centrallager i Ängelholm, har under de senaste åren expanderat kraftigt genom förvärv och av egen kraft. I och med förvärvet av Företagsvaruhuset har nu Gullbergs kontorsvarubutiker på 21 orter runt om i landet. Omsättningen under 2010 var 440 mkr och under 2011 beräknas företaget omsätta drygt 500 mkr. Antalet anställda uppgår till ca 220. Detta gör företaget till det största svenskägda företaget i branschen.

Navet har agerat exklusiv rådgivare till Gullbergs i affären.