042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet förvärvar Industrifakta AB

Navet AB förvärvar den 1 april 2011 samtliga aktier i Industrifakta AB från bolagets grundare och ägare Rolf Persson. Industrifakta med bas i Helsingborg har sedan starten 1978 arbetat med att samla in, bearbeta och presentera kvalificerad information som underlag för strategiska beslut inom byggande, fastigheter och industri. Industrifakta sköter även löpande konjunktur- och marknadsbevakning åt en rad branschorganisationer, kommuner och enskilda företag. Bolaget som idag har fem anställda är en av de ledande aktörerna i branschen.


Förvärvet är ett steg i Navets expansion inom analys och transaktioner i Norden och förstärker Navets kunderbjudande ytterligare. Förvärvet ger även Industrifakta möjlighet att vidareutvecklas inom externa analyser och utvärderingar av marknader, produkter, tjänster, företag eller byggprojekt.

Industrifaktas VD, Rolf Persson, som ofta är en anlitad föredragshållare inom kommuner, branschorganisationer och näringsliv kommer att kvarstå som VD i Industrifakta även efter affären och Industrifakta kommer organisatoriskt att bedrivas som ett självständigt bolag inom Navet.

”Navet och Industrifakta har känt varandra i över 20 år och visst samarbete har skett över åren i olika projekt. Vi har en tydlig matchning av våra verksamheter och vi är stolta över att kunna förvärva branschens ledande företag med en betydande utvecklingspotential”, säger Göran Hellström, arbetande styrelseordförande i Navet.

”Navets förvärv av Industrifakta innebär att vi nu kan ta nästa steg i utvecklingen av kvalificerade analystjänster för byggherrar, entreprenörer, fastighetsägare och kommuner. Vi ser bland annat en starkt ökad efterfrågan inom regionala analyser på den nordiska marknaden. Affären med Navet innebär även en stor tillfredsställelse för mig att fortsatt kunna engagera mig i flera år och samtidigt successivt kunna överlåta det yttersta ansvaret till andra”, säger Rolf Persson.

För mer information kontakta:

Göran Hellström, Arbetande styrelseordförande, Navet AB
Tel: +46 42 16 90 39, Mobil: +46 70 662 86 79
E-post: goran.hellstrom@navet.se

Johan Lindell, VD, Navet AB
Mobil: +46 70 530 14 99
E-post: johan.lindell@navet.se

Rolf Persson, VD, Industrifakta AB
Tel: +46 42 38 04 50

Om Navet AB:

Navets fokus omfattar förändringsprocesser och är specialiserade inom de tre affärsområdena Corporate finance och Affärsutveckling, Affärssystem samt Fastighetsrådgivning. Navet grundades 1989 i Helsingborg och finns idag representerade med kontor i Helsingborg, Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet anställda uppgår till ca 35 stycken och den totala omsättningen till ca 45 Mkr. För mer information se www.navetanalytics.se