042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Bättre affärer år efter år med Navet

Inom Navet Corporate finance har slutet av 2016 och början av 2017 inneburit många intressanta affärer för våra kunder. Navet Corporate finance har i samtliga fall agerat rådgivare, både i form av transaktionsrådgivning och strategisk rådgivning. Nedan berättar vi om några av dem.

I mitten av december genomfördes en generationsväxling i de två Helsingborgsbaserade företagen EnergiTeknik och FörvaltningsTeknik, verksamma inom teknisk och administrativ fastighetsförvaltning, då de förvärvades av det lundabaserade nystartade investmentbolaget Delcea Invest AB. De båda bolagen som grundades redan på 1990-talet omsätter idag ca 35 Mkr och sysselsätter ca 25 anställda och har ett flertal namnkunniga kunder i regionen. Bland annat förvaltar man cirka halva Helsingborg Stads Fastighetsförvaltnings fastighetsbestånd.

I december förvärvade det lokala fastighetsbolaget Välaborgen AB den kombinerade kontors- och lagerfastigheten Helsingborg Skottskogen 2. Fastigheten är belägen på ett gott marknadsläge i direkt anslutning till Väla Centrum, Väla Park och intilliggande handelsområde. Fastigheten är totalt ca 2800 m². Säljaren bedriver egen verksamhet i fastigheten och är efter affären kvar som hyresgäst.

I början av januari slutfördes affären där Aqua Interiör AB i Laholm förvärvades av det globala företaget Waterlogic genom dotterbolaget Escowa. Aqua Interiör arbetar med dricksvattenlösningar i offentliga miljöer. Bolaget grundades 2002 och har sitt säte i Laholm.

Under januari avyttrade bröderna Iborn fastigheterna Ackumulatorn 15 och 17 på Långeberga i Helsingborg till Wihlborgs Fastigheter .  Fastigheterna omfattar ca 16 800 m² tomtyta samt en lager- och kontorsbyggnad om ca 4 300 m² där Noviflora Helsingborg AB är den största hyresgästen. Tillträde sker 1 mars 2017.

För närvarande pågår slutförhandlingar av ytterligare ett par affärer som vi sannolikt kommer kunna berätta mer om inom kort. Hör gärna av dig till oss om du funderar på att avyttra eller förvärva fastigheter eller verksamheter. Du finner oss som arbetar inom Navet Corporate finance här till höger.