Strategisk rådgivning

Navets specialister har lång och djup erfarenhet om hur verksamheter kan utvecklas i en ständigt föränderlig omvärld och bidrar med kunskap, idéer och metoder som hjälper er att utforma vinnande affärsstrategier.

Inom strategisk rådgivning arbetar vi återkommande med framförallt fastighetsutveckling och affärsplanearbete. Inom fastighetsutveckling tillför vi kvalificerade tjänster, ofta i tidiga skeden, som skapar mervärden. Ett affärsplanearbete sker såväl på företags- som fastighetsnivå och kräver god projektstyrning jämte en gedigen förankringsprocess.

Några av de medarbetare som jobbar inom området

Projektledande Analytiker

NAVET Corporate finance

Partner, Affärsområdeschef NAVET Corporate finance

NAVET Corporate finance
sv_SE
Scroll to Top