Microsoft Dynamics 365 Business Central

Navet är Microsoft-certifierad lösningsleverantör som utvecklar kundanpassade lösningar av affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dessutom hanteras integration mellan affärssystemet och externa stödsystem såsom CRM-system, webbshopar, transporthantering och faktureringslösningar.

Microsoft Dynamics NAV
Under 1980-talet utvecklades de första versionerna av Navison i Danmark. Under 1990-talet blev affärssystemet kompatibelt med Windows och bytte namn till Navision Financials. 2002 förvärvade Microsoft affärssystemet och döpte sedermera om affärssystemet till Microsoft Dynamics NAV. Efterföljande år utkom flera nya versioner och Microsoft Dynamics NAV 2018 blev den sista versionen.

Även om inga nya versioner släpps framöver har Navet fortsatt många kunder med Microsoft Dynamics NAV som affärssystem. Vi erbjuder fortsatt utveckling och anpassningar men råder våra kunder att i beakta att det förr eller senare är lämpligt att ta steget till Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Microsoft Dynamics 365 Business Central
Under hösten 2018 lanserades Microsoft Dynamics 365 Business Central. Att ta steget från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics 365 Business Central beskrivs ofta som det sista stora uppgraderingsprojektet. Detta eftersom angreppsättet till uppgraderingar är nytt och det släpps två nya versioner årligen som kunden automatiskt uppgraderas till.

ISV-lösningar
Lösningar som har utvecklats av fristående företag, så kallade Independet software vendor solutions, är färdiga paket som är certifierade och kvalitetsgranskade av Microsoft går att integrera med Microsoft Dynamics 365 Business Central. Navet arbetar främst med följande ISV-lösningar.

  • EQM Rental Management Software
    Lämpar sig då försäljningen utgörs av uthyrning. Modulen nyttjas främst av kunder inom maskinuthyrningsbranschen men även annan affär som sker genom uthyrning kan ha stora vinningar av EQM Rental Management Software.
  • Soft4RealEstate Software
    En lösning till fastighetsbranschen där fastighetsbeståndet tydliggörs, olika debiteringsformer av hyresgäster förenklas och arbetsorder för fastighetsunderhåll förenas. Dessutom kan hyresgästerna erbjudas en portal för felanmälan.
  • Probatch
    En lösning som lämpar sig till aktörer inom tillverkningsindustrin som har en processorienterad produktionsstrategi, exempelvis kemisk, farmaceutisk, kosmetisk och livsmedeltillverkning. Genom lösningen ges möjlighet att ha kontroll över olika tillverkningsbatcher samtidigt som relevanta dokument skapas.  

Några av de medarbetare som jobbar inom området

sv_SE
Scroll to Top