IT-strategi och utbildning

Det kan vara utmanande för ett bolag att utforma sin IT-strategi. Genom erfarenhet och kompetens kan Navet erbjuda rådgivning kring hur olika system väljs och vilka funktioner och behov dessa ska täcka.

Navet deltar därför ofta i den tidiga fasen avseende framtagande av IT-strategi inklusive genomförande av förstudie och analys. Vi projektleder hela implementeringen från början till slut. I samband med en implementering av vår leverans genomför vi, efter kundens val, långtgående utbildningsinsatser med våra specialiserade verksamhetskonsulter.

Efter implementering finns vi alltid kvar som en hjälpande hand i din vardag. Vi erbjuder projektledning för kontinuerlig vidareutveckling, löpande support och utbildningsinsatser. Dessutom erbjuder vi rådgivning för att säkra en konkurrenskraftig IT-strategi även för framtiden.

Några av de medarbetare som jobbar inom området

sv_SE
Scroll to Top