Framtidsstudier

Har du frågor som söker svar? NAVET Analytics har genomfört ett stort antal kartläggningar och framtidsstudier. Våra undersökningar skräddarsys för dig och baseras ofta på en kombination av statistiskt material, intervjuer med olika aktörer på marknaden eller genom AI & big data. Vi är experter på att få fram relevant information som hjälper dig att fatta rätt beslut för bättre affärer.

NAVET Analytics anlitas till exempel för att ta fram underlag till strategisk planering eller vid förvärv av fastighetsbolag och större bestånd. Vi genomför kartläggningar som omfattar byggnadsbestånd, ägarstruktur, hyres- och prisutveckling, utbud, efterfrågan med mera på riks-, regional- eller kommunal nivå. Vi gör hyresgästundersökningar och kan hjälpa till att utvärdera olika boendekoncept genom intervjuer med potentiella hyresgäster. Vi kan även göra profiler för hela kommuner eller stadsdelar med hushållsstruktur, inkomster, bostadsbestånd etc.

Flera branschorganisationer använder NAVET Analytics för att göra medlemsundersökningar. Vi tar reda på vilka frågor och behov som är viktigast för medlemmarna samt hur väl de upplever att branschorganisationen bevakar deras intressen. Ibland gör vi en fördjupning kring kompetensförsörjning, vilket är en aktuell utmaning i många branscher. NAVET Analytics utför också mer omfattande framtidsstudier för att beskriva troliga utvecklingsscenarier i en bransch eller en geografisk region. Då tittar vi på faktorer som energi och miljö, teknikutveckling, infrastruktur, sysselsättning, demografi, digitalisering, urbanisering, utbildning etc. Många kunder använder resultat från våra undersökningar i sin externa kommunikation och i sitt opinionsbildande arbete.

Några av de medarbetare som jobbar inom området

sv_SE
Scroll to Top