Financial

Ekonomi och redovisning är centrala delar av affärssystem, men ofta riskerar dessa funktioner att isoleras från exempelvis inköp och försäljning. För att tillförsäkra våra kunder med att få en tydlig överblick har vi ett specialiserat team inom NAVET Affärssystem som har en heltäckande ekonomistyrningskompetens.

Med effektiva metoder och system för ekonomiska analyser, förbättringar av kassaflöden, budgetering, prognoser och uppföljning skapar vi även förutsättningar för genomförande av strategier samt utveckling av företaget eller verksamheten.

Vi tar ett helhetsansvar inom redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

Några av de medarbetare som jobbar inom området

sv_SE
Scroll to Top