Försäljning och förvärv

I samband med försäljning eller förvärv av ett företag eller en fastighet uppkommer en mängd frågor som kräver en tydlig strategi för en framgångsrik process. Alla företag har unika förutsättningar och Navets specialister hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna och guidar dig genom hela processen från start till mål. Allt från att hjälpa dig att förstå och hantera de potentiella riskerna till att belysa de värdedrivande processerna för att ni ska uppnå en så fördelaktig affär som möjligt.

Våra tjänster omfattar hela transaktionskedjan; från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med såväl företags- och fastighetsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

Våra specialister har bred kompetens, lång erfarenhet och djup branschkunskap och har genom åren framgångsrikt genomfört ett stort antal uppdrag, vilket borgar för en trygg hantering av er unika process.

Några av de medarbetare som jobbar inom området

Projektledande Analytiker

NAVET Corporate finance
sv_SE
Scroll to Top