Bevakningar

NAVET Analytics har lång erfarenhet av bevakningstjänster inom olika sektorer. Vi skräddarsyr och presenterar relevant information på det sätt som passar dig, så som via en rapport eller dashboard online. Bevakningar ger dig tidiga indikationer på marknadsutvecklingen så att du kan vidta åtgärder i tid och styra din verksamhet åt rätt håll.

Flera uppdragsgivare bjuder in NAVET Analytics till seminarier och workshops för att få en personlig presentation av innehållet i våra rapporter och undersökningar. Det brukar bli intressanta och givande diskussioner som främjar det fortsatta arbetet. Vi kan även skräddarsy en föreläsning för din specifika verksamhet eller bransch. NAVET Analytics deltar regelbundet på branschmässor, konferenser och i andra utvecklingsforum. Vi anlitas också av fackpress för att kommentera konjunkturen samt skriva artiklar om utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden.

Vår konjunkturrapport inom bygg- och fastighetssektorn, Marknadstrender Bygg, baseras på ett stort antal statistiska källor, personliga intervjuer samt information från expertpaneler med fastighetsägare, konsulter och installatörer. Den innehåller bland annat utfall och prognoser för husbyggnadsinvesteringar och underhållskostnader per sektor. Du får också en sammanfattande bildserie som underlättar presentationer vid dina marknads- och ledningsgruppsmöten. Rapporten publiceras kvartalsvis och kan beställas på Norden-, riks- samt länsnivå. Den används med fördel som underlag till strategiska affärsbeslut och vid budget- och prognosarbete.

För dig som vill ha en snabb marknadsöversikt inom bygg- och fastighetssektorn rekommenderas månadsbrevet, Marknadssignaler och prognoser. Det visar utvecklingen inom makroekonomi, byggsektor och fastighetsmarknad. Dessutom får du indexdiagram med bygglov för bostäder och lokaler, fastighetspriser, räntor, arbetslöshet med mera. Ett smidigt sätt att hålla sig uppdaterad om de viktigaste förändringarna som påverkar efterfrågan och investeringar.

Några av de medarbetare som jobbar inom området

sv_SE
Scroll to Top