Analys

Vi erbjuder allt från kompletta omvärldsanalyser och marknadsanalyser till utvärderingar av enskilda företag och projekt. I vårt analysarbete fokuserar vi ofta på behov, efterfrågan, underliggande drivkrafter, trender och andra tillväxtfaktorer. Utifrån resultaten formulerar vi konkreta råd och tydliga rekommendationer som hjälper dig att fatta rätt beslut i viktiga frågor.

Behöver du en tydlig analys av lokala tillväxtförutsättningar som underlag för fastighetsinvesteringar, bostadsbyggande, etableringar eller kommunal planering? Eller är du intresserad av att förstå hur ditt företag profilerar sig inom sin marknad, förstå nya målgrupper eller hur du ska stärka och förbättra din kommunikation?

NAVET Analytics har en effektiv metodik för analyser och har över 30 års erfarenhet av analys inom bygg- installations- och fastighetssektorn samtidigt som vi utvecklat NavetAI där vi erbjuder marknads- och omvärldsanalyser med hjälp av artificiell intelligens (AI) som konverterar omfattande datasignaler till mänskliga insikter.

Vi är experter på analys oavsett bransch och oavsett utmaningar. Vår långa erfarenhet att analysera konjunkturen, bostadsmarknaden och undersöka faktorer som befolkningstillväxt, åldersstruktur, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst, näringsstruktur, pendling och planerat bostadsbyggande gör att vi även kan kombinera vårt AI-verktyg med statistiskt material.

Ska du sjösätta en ny affärsidé, lansera en ny produkt/tjänst eller införa ett nytt koncept? Vill du förstå något som påverkar din omvärld, förstå en ny kultur eller veta vad dina kunder associerar med ditt varumärke? Möjligheterna är oändliga, och exemplen många.

Några av de medarbetare som jobbar inom området

sv_SE
Scroll to Top