Integrationsmotor

Driver din in- och utgående data samt kopplar samman flera system som tidigare saknat koppling mellan varandra.

Sammakoppla dina system som tidigare inte varit kompatibla med varandra 

Genom NavetEdge integrationsmotor sammankopplas två eller flera system. Ofta krävs dubbelarbete för att förse olika system med förhållandevis enkel data. Tack vare integrationsmotorn förenklas möjligheten avsevärt i att driva data in och ut gentemot utvalda system. Exempel på användningsområden är då CRM-system, webbplattformar och transportbokningssystem kopplas samman med affärssystemet.

Fördelar med Integrationsmotorn:

Kontakt

sv_SE
Scroll to Top